Mans “Golden RED” stratocaster

De Golden Red is een gitaar volgens mijn ideaalbeeld:

Compleet gebouwd naar eigen specificatie, zonder daarbij  concessies te doen aan de bouw en het geluid.

IMG_20130101_141317

This entry was posted in Projecten. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.