We bouwen veel meer dan we repareren

De schaarse tijd gaat vooral zitten in het bouwen of modificeren van schitterende gitaren. Het repareren of bouwen van gear komt daar een beetje bij op de achtergrond te zitten.

This entry was posted in Werkbank. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.